Wall Climbing SMA Negeri 1 Jakarta, diharapkan peserta didik akan mampu meraih prestasi dan mengumpulkan pundi-pundi medali untuk mengharumkan SMA Negeri 1 Jakarta yang kita banggakan

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Wall Climbing SMA Negeri 1 Jakarta


Category: Berita Sekolah